MBC


Szybka instrukcja dla władz państwowych:
  1. Wybierz odpowiedni czas. Kieruj się przede wszystkim czasem strefy, w której położone jest Twoje państwo. Pamiętaj, że możesz ustanowić inny czas dla części państwa (np. terytorium zamorskiego).
  2. Ustanów czas urzędowy. Zrób to odpowiednim aktem prawnym wg lokalnych przepisów.
  3. Zgłoś się do Międzynarodowego Biura Czasu. Discord: fjs9; Stempel: 1124 (preferowany kontakt w Fenocji lub Leocji); Sarmacja: AG939.
  4. GOTOWE!